Лековити фактор

У Бањи постоји више термалних извора, температуре 36,5 - 37,5C, од којих су два најснажнија каптирана у четири базена, јачине 70l/s.

Стари извор
pH 7,2
Катјони mg/l

1. Натријум 40,00
2. Калијум 45,00
3. Магнезијум 23,50

Анјони

1. Хидрокарбонати 160,30
2. Хлориди 5,20
3. Сулфати 81,50
4. Силицијум диоксид 23,10
5. Алуминијум оксид 34,75

Укупно растворених састојака 413,35

Испитани узорак припада категорији олигоминералних сумпоровитих благо земноалкалних вода, без боје, мириса и укуса. Из првих непотпуних анализа може се констатовати да овај узорак спада у категорију радиоактивних вода. На основу прихваћених балнеолошких критеријума, ова термоминерална вода као помоћно терапијско средство може се користити у лечењу хроничних стања зглобног и ванзглобног реуматизма купкама у постојећим а сада реновираним базенима, затим код обољења периферних нерава, обољења кичменог стуба, као и у рехабилитацији посттрауматских стања локомоторног апарата. Посебно се може користити у терапији неинфламаторних дерматоза, као што су екцеми и псоријазе.

Нови извор
pH 7,60
Катјони mg/l

1. Натријум 19,20
2. Калијум 64,30
3. Магнезијум 31,20

Анјони

1. Хидрокарбонати 321,10
2. Хлориди 22,40
3. Сулфати 21,70

Слаби електролити

Металстилицијумова киселина 13,60
Укупно растворених састојака 497,50


Испитивани узорак воде спада у категорију калијум-магнезијум-хидрокарбонатних-алкално-хомеотермних олигоминералних вода. Поред могућности као помоћног терапијског средства, у стањима наведеним за воду старог извора, одсуство метала у узорку ове воде и њене органолептичке особине као и издашност извора, пружају јој велики број потенцијалних могућности употребе.

Над главним врелом је подигнута Стара бања, са једним базеном а сада након реконструкције и сауном, док су над другим три базена Нове бање. На територији садашње Бање и њене шире околине, лежи огромна природна акумулација чисте хладне воде - Муртеничко језеро. Испод акумулације, на преко 900 km2, лежи језеро топле воде, чија је температура око 60C. Термални центар је смештен на самом изворишту бањског потока "Јаза", који свом снагом преко 43l/s избија из мале пећине, а температура воде на извору је 38C. Једна од првих анализа вршена је 1878. године у Бечу и од тада се убраја у врхунске светске термалне изворе.

 

JoomShaper