Клима

Подручје Прибојске бање има умерено континенталну климу, субалпског типа. Богатство шумом ублажава дневне и годишње температурне амплитуде, па је клима умерена а ваздух чист и свеж, испуњен дискретним и пријатним мирисом боровине. Лета су пријатна и умерено свежа са средњом температуром ваздуха 18,9 °C, док је средња зимска температура ваздуха -0,6 °C. Просечна количина падавина је 775 mm. Максимум падавина је у јуну и износи 84 mm, а минимум је у марту од 46 mm. Овакви климатски услови представљају посебну погодност за развој како летњег тако и зимског туризма.

 

JoomShaper